TÜRKSAT
HALKBANK
AFAD
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sınav, Soru ve Yönetim

Resimli, boşluk doldurmalı, düz metin cevaplı, çoktan seçmeli (test soruları), karışık tipli, açık uçlu, sayısal ve geometrik sorular gibi farklı soru tiplerini kapsamakta aynı zamanda görsel öğeler, videolar, sesler eklenerek, bu öğelere yönelik sorular oluşturulmasını desteklemektedir.

Personel Kabul Modülü

Sınavlara katılması istenen personellerin tek tek kayıtları yöneticiler tarafından yapılabileceği gibi uzaktan kayıt sistemiyle personel kaydı alınıp, kullanıcı adı ve şifreleme ile kullanımları başlatılabilir.
Yöneticilerin Word-Excel gibi dosyalarda yer alan personel listeleri doğrudan sisteme yüklenebilir.

Soru Bankası Modülü

Konu içeriğine göre, hazırlayana göre, soru tipine göre, daha önceden sorulma sıklığına göre, çözüm sürelerine göre ya da soruların kolaylık ve zorluklarına göre kategorize edilebilir. Bu kategorilerde, zaman içerisinde isteğe bağlı (değiştirme, ekleme, silme, sıralama, vb) işlemleri yapılabilir.

Kat Sayı Uygulaması

SINAV Yönetim Panelinde, sınava ait çeşitli özellikler ve puanlamaya ilişkin özel değerler belirlenebilir ve değerlendirme raporu bu özelliklere göre oluşturulabilir.
Sınav kitapçıkları içinde katılımcının eğitim dalına göre kat sayı uygulaması yapılabilir ve sınav içinde çeşitli bölümler oluşturulabilir.

Sınav Değerlendirme

Katılımcının girmiş olduğu eğitim dalına göre belirlenmiş kat sayı uygulamasına göre puanı hesaplamaları yapılır ve anlık olarak katılımcıya yada yöneticiye sunulur.

Raporlama ve İstatistikler

Sınava İlişkin Değerlendirme Raporları kapsamında toplam katılımcılar bazında çeşitli raporlar alınabilinmektedir.
Toplam katılımcı bazında çözüm başarı karşılaştırmaları, verimli zaman kullanımı, birimsel veya bölümsel başarı grafikleri gibi seçenekler bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi almak için

bizimle iletişime geçin.

Online sınav ile tasarruf

ve zaman kazanın…